Incapacidade permanente absoluta

A que inhabilita por completo ao traballador para toda profesión ou oficio. A pensión é do 100% da base reguladora.