Institut Nacional de Gestió Sanitària

INGESA és un organisme amb naturalesa d’entitat gestora de la Seguretat Social, però dependent del Ministeri de Sanitat, que té encomanada la gestió de les prestacions sanitàries públiques a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.