Invalidesa

Poden ser constitutives d'aquesta situació les deficiències previsiblement permanents de caràcter físic o psíquic, congènites o no, que anul·lin o modifiquin la capacitat física, psíquica o sensorial de qui les pateixen, i que poden donar dret a una pensió la quantia de la qual és fixada en la corresponent Llei de pressupostos generals de l'Estat de cada any.