NIE

Sigla del número d’identitat d'estranger. És un document necessari expedit per la Direcció General de la Policia (Ministeri de l’Interior) per als estrangers que es relacionin amb Espanya per raó del seu interès econòmic, professional o social, sempre que no es trobin en situació irregular al territori nacional.

Consta d’una “X” o “I” inicials, 7 xifres i una altra lletra final de control.