Nou centre de Fraternidad-Muprespa a la Corunya

Una mica d’història

Fraternidad-Muprespa està present a la Corunya des del 1981, amb una oficina com a primer centre propi. Vuit anys després, el 1989, vam passar a oferir atenció sanitària en inaugurar-se el centre assistencial situat als baixos de l’avinguda de l’Ejército, núm. 12, amb gairebé 500 m2. El 2001, el centre s’amplià amb el pis tercer del mateix edifici, amb 533 m2 més, de manera que la planta baixa va quedar exclusivament com a centre assistencial amb rehabilitació.

Objectiu del nou centre

Ara, aquest any 2022, ens traslladem a la Torre Helios, un edifici emblemàtic de la ciutat, on inaugurem un centre totalment nou amb una superfície de 1.375 m2. Els objectius de disseny i les solucions constructives que s’han perseguit i aconseguit gràcies a les obres del nou centre han estat quatre:

 • Funcionalitat.
 • Eficiència.
 • Accessibilitat.
 • Digitalització.

Funcionalitat

S’han resolt les necessitats funcionals següents:

 • Servei de diagnòstic per la imatge, format per:
  • Sala de ressonància magnètica.
  • Sala de radiologia digital.
 • Àrea assistencial àmplia, amb:
  • 7 consultes.
  • 2 sales de cures i 1 sala de guixos.
  • 2 àrees d’infermeria.
  • 2 sales d’espera.          
 • Àrea de rehabilitació–fisioteràpia capaç de donar resposta a l’alta demanda de la zona, que s’ha resolt amb:
  • 1 sala general de 175 m2.
  • 3 boxs individuals de tractament.
  • 1 àrea d’hidroteràpia.
 • Àrea d’admissió única que permet unificar les dues actuals.
 • Àrea d’administració que permet una atenció personalitzada als mutualistes.
 • Zona de formació amb una sala amb capacitat per a 35 persones.

Eficiència

Fraternidad-Muprespa és la mútua verda, amb tot el que això implica quant a sostenibilitat i compromís amb el medi ambient als nostres centres.

El nou centre té una classificació d’eficiència energètica màxima, CLASSE A, tant en consum d’energia primària no renovable com en emissions de diòxid de carboni.

El percentatge d’estalvi en la demanda energètica respecte de l’edifici de referència marcat per la normativa CTE és del 57,2 %.

Això s’ha aconseguit utilitzant:

 • Climatització / ventilació amb sistema de volum de refrigerant variable amb recuperació entàlpica.
 • Extracció d’aire integrada al control de clima.
 • Il·luminació LED regulable amb control DALI.
 • Automatització i regulació del nivell lumínic a les zones comunes.
 • Producció d’ACS aerotèrmica amb sistema de recuperació.
 • I, per descomptat, amb un aïllament excel·lent de l’envolupant.

L’exigència de qualitat d’aire interior es compleix per a cabals de 45 i 72 m3/h per persona segons les zones, aspecte molt interessant ateses les recomanacions per minimitzar la transmissió del virus de la COVID-19. A més, disposem de mòduls d’higienització als conductes de ventilació amb llums UV i estructura fotocatalítica de TiO2.

Accessibilitat

Les exigències d’accessibilitat s’asseguren amb el compliment estricte del Codi Tècnic d’Edificació CTE en el seu apartat corresponent, garantint:

 • La relliscositat, amb diferents classes de paviment segons zones i usos.
 • La discontinuïtat, amb exigència de planitud total als paviments i sense admetre desnivells no protegits.
 • Amb itineraris interiors i exteriors accessibles.
 • Amb mobiliari i dependències accessibles amb reserves d’espai per a persones de mobilitat reduïda.
 • Senyalització amb pictogrames i inscripció en braille.
 • Bucles d’inducció magnètica a les àrees d’informació, sales d’espera, sala de cursos, etc.
 • Paviment podotàctil d’encaminament a l’accés, etc.

Digitalització

La digitalització del centre es completa amb una instal·lació de telecomunicacions amb dos racks que donen servei a 178 preses de xarxa LAN, sistema de megafonia i connexions HDMI, que permeten oferir els serveis digitals més avançats:

 • Sistema d’ordenació de pacients, amb quioscos multimèdia i pantalles senyalitzadores a les sales d’espera.
 • Història clínica digital, amb integració de les imatges de diagnòstic per la imatge en PACS digital, tot això accessible des de l’aplicació mòbil Mi Frater Paciente, disponible per a dispositius Apple (iOS) i Android.
 • Integració digital amb l’Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, centre de referència nacional en cirurgia ortopèdica i traumatològica, mitjançant teleconsulta i compartició de bases de dades i xarxes de comunicacions.
 • Xarxa wifi disponible per a pacients, així com per a professionals sanitaris.
 • Cartelleria digital amb informació per als usuaris del centre.

A més a més, la digitalització també permet millorar aspectes d’ús de la construcció del centre:

 • Comunicació bidireccional als lavabos de discapacitats.
 • Telegestió del sistema de climatització.
 • Control d’aforament amb gestió del flux d’entrada i sortida de persones al centre, mitjançant càmeres, cosa que permet saber l’aforament disponible en temps real.

Ubicació

El nou centre assistencial de Fraternidad-Muprespa està ubicat a l’entrada a la ciutat de la Corunya, a la confluència de les dues vies principals d’accés: la sortida de l’autopista AP-9 per l’avinguda d’Alfonso Molina i l’AC-14, carretera de l’aeroport (tercera ronda).

La distància al centre de la Corunya és de 4 km, aproximadament 7 minuts amb cotxe.

Disposem d’aparcament públic, parada de taxis i autobús urbà.

La disponibilitat d’aquests serveis i la situació del centre facilitaran l’accés a les persones accidentades de les empreses sense haver d’entrar al centre de la ciutat, ja que una part de la població protegida té els seus centres de treball en plataformes logístiques i polígons industrials de la vora.

Característiques del centre

Alguns aspectes constructius del centre són:

 • Disseny optimitzat dels fluxos de pacients i professionals sanitaris, per facilitar el moviment de persones.
 • Un condicionant de disseny ha estat maximitzar la llum natural a totes les zones.
 • Els paviments estan adaptats a la seva funcionalitat, de manera que s’han prioritzat aspectes com la facilitat de neteja, l’accés a instal·lacions i l’acústica de les zones obertes.
 • Tots els espais assistencials, incloses les consultes mèdiques, tenen ventilació i llum natural.
 • Les instal·lacions ofereixen una alta eficiència, amb telegestió.
 • Els materials són d’alta durabilitat, sense manteniment durant els primers 10 anys.

Activitat assistencial

L’activitat assistencial que es fa al centre de la Corunya de Fraternidad-Muprespa es podrà veure incrementada en aquest nou centre.

Concretament, el 2021 es van dur a terme les actuacions següents:

 • 14.000 consultes, de les quals 2.800 van ser atencions d’urgències, 6.200 de seguiment de contingències professionals, i 5.000 de control i seguiment de processos de contingència comuna.
 • 1.300 proves diagnòstiques, a les quals se sumaran les ressonàncies magnètiques realitzades amb el nou equip.
 • 10.400 sessions de rehabilitació.
¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 2