Fraternidad-Muprespa

Fraternidad-Muprespa, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, és una de les 18 entitats d'aquesta naturalesa jurídica existents a Espanya. Està inscrita en el Registre de Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, dependent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, amb el núm. 275.
La mútua és el resultat de la fusió de dues entitats precedents:

1. «La Fraternidad», registrada amb el núm. 166.
2. «Muprespa-Mupag-Previsión», registrada amb el núm. 269.


La Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, mitjançant la Resolució de 22 de febrer de 1999, va autoritzar aquesta fusió.

  • La Fraternidad es va fundar a Bilbao el 1929, el seu primer president va ser el Sr. Escolástico Zaldívar i se'n va aprovar la inscripció en el registre corresponent amb la denominació «La Fraternidad Mutua Nacional», segons la Reial ordre de 10 d'octubre d'aquell any, publicada a la Gaceta de Madrid (predecessora del BOE).
     
  • Muprespa es va fundar a Madrid el 1991 i la seva inscripció es va publicar en el registre per resolució de la Direcció General d'Ordenació Jurídica i Entitats Col·laboradores de la Seguretat Social en data 27 de maig d'aquell any amb la denominació «Muprespa Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 269». Es va nomenar president de l'entitat nova el Sr. Miguel Cuenca, el qual era vicepresident de l'Institut Nacional d'Indústria (INI). Posteriorment, per Ordre de 28 de desembre de 1995, es va autoritzar l'absorció de «Mupag Previsión MATEPSS núm. 150» per Muprespa i es va assignar la denominació nova «Muprespa-Mupag-Previsión MATEPSS núm. 269».

Dades de Fraternidad-Muprespa 2016xx
President: Sr. Carlos Espinosa de los Monteros
Director gerent: Sr. Carlos Aranda
Seu social:
Pl. Cánovas del Castillo, 3.  28014 Madrid
Internet: www.fraternidad.com
Plantilla: 2.010 empleats
Instal·lacions: 122 punts d'atenció
Ingressos de gestió: 990,3 milions/euros
Empreses mutualistes: 120.009
Autònoms: 181.685
Treballadors protegits: 1.216.561
Àmbit: Nacional. Amb presència a les 50 províncies d'Espanya