Prestació per risc durant l’embaràs i la lactància

Subsidi que percep una treballadora en la situació de suspensió del contracte de treball durant l’embaràs o el període de lactància de menors de 9 mesos, en els casos en què, havent de canviar de lloc de treball per influir aquest negativament en la seva salut, en la del fetus o en la del fill, a un altre lloc compatible amb el seu estat o situació, aquest canvi no resulti possible. Acrònim: PREL.