Salari mínim interprofessional

Sou brut mínim establert legalment a Espanya per als treballadors per compte d’altri, amb una jornada laboral completa, independentment del tipus de contracte, repartit en 14 pagues anuals.
 Aquesta quantia retributiva legal (SMI) la fixa anualment el Govern, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i les associacions empresarials més representatives, tenint en compte l’índex de preus de consum, la productivitat mitjana nacional assolida, l’increment de la participació del treball en la renda nacional i la conjuntura econòmica general.