Serveis comuns de la Seguretat Social

Són els següents:
- Tresoreria General de la Seguretat Social 
- Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social
- Servei Jurídic de l’Administració de la Seguretat Social

Les mútues col·laboren en el sosteniment d’aquests serveis amb les aportacions econòmiques del 16 % de les quotes mensuals, de manera que la TGSS dedueix aquest percentatge en transferir a cada mútua la part de la recaptació corresponent.