Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques

La CNAE és la nomenclatura que recull les activitats econòmiques d’empreses i treballadors autònoms, i assigna un codi a cada una. S’estructura en seccions (alfabètiques) i divisions, grups i classes (numèriques).

L’INE (Institut Nacional d’Estadística) és l’organisme encarregat de la seva elaboració i actualització, conforme a la classificació europea (NACE, sigla en anglès de National Classification of Economic Activities).

La seva utilitat, a més d’estadística, és la d’establir un tipus de cotització a la Seguretat Social per contingències professionals per a cada activitat en funció del risc laboral.

Artículo CNAE