Viduïtat

Estat civil que atorga el dret a prestació de la Seguretat Social en determinades circumstàncies i en la quantia que correspongui.