Agència Europea per a la Seguretat i la Salut al Treball

L’EU-OSHA és l’agència d’informació de la Unió Europea per a la seguretat i la salut al treball. Principals activitats:

•Les campanyes “Treballs saludables” — les nostres campanyes de dos anys sensibilitzen sobre temes en matèria de seguretat i salut al treball (SST) a tot Europa

•Projecte interactiu d’avaluació de riscos en línia (OiRA) — oferim eines d’avaluació de riscos en línia perquè les petites i mitjanes empreses avaluïn i gestionin els riscos al lloc de treball

•L’enquesta ESENER — aquesta àmplia enquesta ofereix una imatge instantània sobre com es gestionen els riscos de seguretat i salut als llocs de treball europeus

•OSHwiki — una enciclopèdia col·laborativa en línia d’informació precisa i fiable en matèria de SST

•Projectes Foresight — destaquem i examinem els riscos nous i emergents en matèria de SST a través de projectes Foresight específics

•Visions de conjunt de la SST — proporcionem visions de conjunt sobre temes específics de SST i identifiquem les prioritats

•Pel·lícules NAPO — una sèrie d’entretingudes pel·lícules curtes i mudes sobre temes importants en matèria de seguretat i salut al lloc de treball