Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A EU-OSHA é a Axencia de información da Unión Europea para a seguridade e a saúde no traballo.                                                                                      

Principais actividades:                                                                                       

•As Campañas "Traballos saudables" — as nosas campañas de dous anos sensibilizan sobre temas en materia de seguridade e saúde no traballo (SST) en toda Europa                                                                                                

•Proxecto Interactivo de Avaliación de Riscos en Liña (OiRA) — ofrecemos ferramentas de avaliación de riscos en liña para que as pequenas e medianas empresas avalíen e xestionen os riscos no lugar de traballo          

•A enquisa ESENER — esta ampla enquisa ofrece unha imaxe instantánea sobre como se xestionan os riscos de seguridade e saúde nos lugares de traballo europeos

•OSHwiki  — unha enciclopedia colaboradora en liña de información precisa e fiable en materia de SST                                                                                          

•Proxectos Foresight — destacamos e examinamos os riscos novos e emerxentes en materia de SST a través de proxectos Foresight específicos      

•Visións de conxunto da SST — proporcionamos visións de conxunto sobre temas específicos de SST e identificamos as prioridades                            

•Películas NAPO  — unha serie de entretidas películas curtas e mudas sobre temas importantes en materia de seguridade e saúde no lugar de traballo