Assistència sanitària concertada

Assistència sanitària oferta per entitats públiques o privades, en virtut d'un concert amb els organismes de l'Administració de la Seguretat Social i aprovats pels departaments ministerials competents.