Petjada de carboni verificada - ISO 14064-1:2006

Fraternidad-Muprespa, per donar resposta al compromís estratègic i social de l’organització i com a instrument de responsabilitat social i sostenibilitat, ha decidit avaluar els riscos associats al canvi climàtic i ha volgut anar més enllà verificant, a més, la seva petjada de carboni per conèixer l’impacte ambiental que la seva activitat provoca sobre el medi ambient.

Què és la petjada de carboni? La petjada de carboni és la mesura de la quantitat d’emissions totals de gasos amb efecte d’hivernacle alliberades a l’atmosfera com a conseqüència d’una activitat.

És a dir, mesurem, de manera voluntària, sota uns criteris específics, l’impacte de la nostra activitat per tal de ser conscients i transparents i prendre mesures per reduir-lo.

La verificació engloba les activitats que presta la Mútua i estableix tres abasts:

  • Abast 1: Emissions directes de gasos amb efecte d’hivernacle.
  • Abast 2: Emissions indirectes de gasos amb efecte d’hivernacle per energia.
  • Abast 3: Altres emissions indirectes de gasos amb efecte d’hivernacle.

Certificado GHG Protocol

Certificado GHG Protocol Hospital Fraternidad-Muprespa Habana

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 4

You voted ‘up’