Vull ser verd

Fraternidad-Muprespa promou aquest 2021 la campanya “Vull ser verd” com a imatge d’una mútua compromesa i sostenible i trasllada el missatge que no només defensa els valors de la protecció i la salut dels treballadors en el seu entorn laboral i els valors vinculats a la prevenció de riscos laborals, sinó que també té un fort compromís amb la seva protecció fora de l’entorn de treball. D’aquesta manera, unim l’objectiu d’aconseguir entorns saludables a les empreses, en què conviuen el benestar físic i l’emocional, amb l’objectiu de la sostenibilitat mediambiental.

Volem situar-nos mediambientalment dins els límits que ens permetin cuidar el planeta i intentar transformar el nostre model econòmic i de consum amb aquesta finalitat.

Per això és necessari que les nostres accions, les vostres, les meves i les de cada un de nosaltres en l’àmbit particular prioritzin la conservació de la biodiversitat i apostin per la sostenibilitat i l’optimització dels recursos naturals.

A la Mútua ho tenim molt present i ho certifiquem amb les nostres polítiques de qualitat i medi ambient; amb aquesta campanya animem els nostres mutualistes i tots els grups d’interès a unir-se en la cura del nostre planeta a través de l’execució de polítiques i accions que facin del nostre entorn un entorn molt més saludable.

Logotip de “Vull ser verd”.

L’entitat, en el seu compromís amb la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació i altres compromisos específics pertinents al context de l’organització, estableix i garanteix el compliment dels principis d’actuació següents:

  • Treballar de manera respectuosa amb el medi ambient i complir sempre els requisits legals ambientals aplicables, així com vetllar pel compliment d’altres requisits voluntaris que subscriguem relacionats amb els nostres aspectes ambientals.
  • Eliminar o minimitzar els impactes ambientals negatius produïts com a conseqüència de l’activitat que desenvolupem a les nostres oficines, als centres assistencials i als emplaçaments on prestem la nostra activitat.
  • Planificar les nostres activitats de manera que s’asseguri la prevenció de la contaminació.
  • Protegir el medi ambient mitjançant una gestió de riscos que garanteixi la millora contínua del nostre comportament en el camp ambiental.
  • Estar oberts a la participació activa de tots els treballadors i, a més, incloure els suggeriments de millora proposats per ser excel·lents en la nostra gestió ambiental.
  • Documentar, implementar i mantenir al dia la política de gestió ambiental, així com comunicar-la a totes les persones implicades en els processos de la nostra empresa.
  • Mantenir sensibilitzats i conscienciats tots els nostres treballadors fomentant-ne la formació ambiental i la participació en la gestió ambiental, així com la comunicació amb els proveïdors dirigida a la coordinació ambiental.
  • Estar integrada en la gestió global de l’empresa.
  • Posar a disposició de totes les nostres parts interessades i  del públic en general la nostra política de gestió ambiental, seguint amb el compromís empresarial de transparència i de diàleg.

Fraternidad-Muprespa està certificada en les normes UNE-EN ISO 9001:2015 de qualitat i UNE-EN ISO 14001:2015. A més, ha inscrit la seva petjada de carboni i de compromís de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Hem de ser àgils i eficaços a l’hora d’adoptar tant solucions globals com individuals, ja que no és negociable confiar el nostre model de sostenibilitat només a l’impacte de futures pandèmies, virus o qualsevol altre flagell de naturalesa desconeguda.

Som milers i estem tots junts al mateix lloc, si uns quants es despreocupen o no volen pensar solucions, és qüestió de resignar-se?

Uniu-vos a l’acció VULL SER VERD, ja que molts canvis senzills són un gran èxit i si voleu, podeu ser diferent i escapar de la inacció per tal que el nostre planeta no perdi el seu color.

Cartelleria

cartell rosescartell taronges​​cartell flamenc

 

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: 2

You voted ‘down’