Codi d’identificació fiscal

El CIF va quedar en desús pel Reial decret 1065/2007, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2008, substituït pel NIF.