Malalties professionals

Malalties professionals

La Llei general de la Seguretat Social defineix la malaltia professional en els termes següents: “S’entendrà per malaltia professional la que es contragui a conseqüència del treball executat per compte d’altri en les activitats que s’especifiquin en el quadre que s’aprovi per les disposicions aplicables i de desplegament d’aquesta Llei, i que estigui provocada per l’acció dels elements i de les substàncies que s’indiquin en el quadre esmentat per a cada malaltia professional”.

 

Per accedir a la informació sobre les diferents malalties professionals laborals, introduïu paraules clau al cercador o navegueu a través dels diferents grups.

 

 

Cuadro de Enfermedades Profesionales