Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball

L’INSST és l’òrgan científic tècnic especialitzat de l’Administració General de l’Estat que té com a missió l’anàlisi i l’estudi de les condicions de seguretat i salut al treball, així com la promoció i el suport a la millora d'aquestes condicions. Es troba adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social.