Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo

O INSST é o órgano científico técnico especializado da Administración Xeral do Estado que ten como misión a análise e estudo das condicións de seguridade e saúde no traballo, así como a promoción e apoio á mellora destas. Encóntrase adscrito ao Ministerio de Traballo e Economía Social.