Susceptibilitat

Característica de l'individu que el fan més vulnerable a patir determinats problemes de salut, ja que el seu organisme reacciona de manera especial a certs estímuls externs. Aquí ens referim a la susceptibilitat genètica, encara que també es podria parlar d'altres formes de vulnerabilitat, com per exemple la psicològica.