Adhesió

Acte de formalització de les cobertures CP, CC i CATA que un treballador autònom realitza amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, per la qual cosa queda vinculat a l’entitat en condició d’adherit a aquesta.