Adhesió

Procés pel qual un treballador autònom contracta la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.