Adhesión

Proceso polo que un traballador autónomo contrata a cobertura da prestación económica por Incapacidade Temporal (IT) derivada de continxencias comúns cunha Mutua Colaboradora coa Seguridade Social.