Agència Espanyola de Protecció de Dades

Autoritat pública independent encarregada de vetllar per la privacitat i la protecció de dades dels ciutadans. L’objectiu d’aquest espai és, d’una banda, fomentar que els ciutadans coneguin els seus drets i les possibilitats que l’Agència els ofereix per exercir-los i, de l’altra, que els subjectes obligats tinguin a la seva disposició un instrument àgil que els faciliti el compliment de la normativa.
Pàgina d’Internet AEPD: Agència Espanyola de Protecció de Dades.