Alta del treballador a la Seguretat Social

Acte administratiu que activa l'afiliació d'un treballador al sistema de la Seguretat Social perquè accedeix a una activitat laboral i que l’inclou en el règim general o especial corresponent.