Alta do traballador na Seguridade Social

Acto administrativo que activa a afiliación dun traballador ao sistema da Seguridade Social por acceder a unha actividade laboral, e o inclúe no réxime xeral ou especial correspondente.