AMAT

Associació de Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.

Organització representativa del sector de les mútues, en la qual s'integren amb caràcter voluntari totes les que hi hagi.