AMAT

Asociación de Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social.

Organización representativa do sector das mutuas na que se integran con carácter voluntario todas as existentes.