Autònom col·laborador

Figura especial del RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
Cònjuge o familiar d’un autònom fins al segon grau de consanguinitat, amb el qual conviu i treballa. Aquesta modalitat és incompatible amb l’alta addicional en el Règim General.
L’autònom col·laborador gaudeix d’avantatges fiscals i manca de les obligacions comptables pròpies de l’autònom ordinari.