CEPROSS

Aplicació informàtica per a la comunicació de malalties professionals a la Seguretat Social, dependent de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social