S'han trobat les coincidències següents

Formularis1 resultats en total

Podeu presentar la cèdula d’assistència, amb què podeu informar la vostra voluntat d’assistir a la Junta General o, en cas que no poguéssiu o no desitgéssiu assistir-hi personalment, delegar el vot en un altre associat que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions socials. Present...