Cessament d’activitat de treballadors autònoms

Prestació econòmica que dóna protecció als afiliats a la Seguretat Social i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), inclòs el Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agraris (SETA) o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, davant de la situació de cessament total en l’activitat que va originar l’alta, amb els requisits exigits per la llei.

Més informació... CATA