Cesamento de actividade de traballadores autónomos

Prestación económica que dá protección aos afiliados á Seguridade Social e en alta no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (RETA), incluído o Sistema Especial de Traballadores por Conta Propia Agrarios (SETA) ou no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, ante a situación de cesamento total na actividade que orixinou a alta, cos requisitos esixidos pola lei.

Máis información... CATA