Parte Enfermedad

CMP empreses associades CP

Per poder tramitar administrativament el comunicat de malaltia professional, heu d'emplenar tots els camps assenyalats amb asterisc que conformen el formulari i acceptar la clàusula de protecció de dades.

Recordeu que ens heu de fer arribar aquest formulari emplenat en el termini de cinc dies hàbils següents a la comunicació inicial del comunicat de malaltia professional.

También puede ir al parte de enfermedad profesional para autoaseguradoras haciendo clic en el enlace de más abajo

Parte enfermedad profesional autoaseguradoras (PEP)

  1. Dades personals mútua
  2. Dades facilitades per l'empresa mútua
  3. Confirmació
Persona que realiza el trámite
*
*
*
*
Datos del trabajador
*
Código de Cuenta de Cotización - C.C.C. Será introducido sin espacios, barras, puntos o cualquier otro carácter. Ej.: 01123456742.
*
*
*
Indicar la província en què es tramita l'expedient del treballador. En cas de desconèixer seleccioni la província del C.C.C. en la qual està donat d'alta el treballador.