Comunitat de Béns

Forma senzilla d’associació entre dos o més treballadors autònoms (socis comuners) per explotar un bé o un dret en comú, aportant capital i treball, la responsabilitat dels quals davant tercers serà il·limitada i solidària.
Manca de personalitat jurídica pròpia.