APLICACIÓ PAT2003

Programa d’ajuda per a l’emplenament de comunicats d’accident laboral i la seva tramitació a Delt@ o CoNTA.

VERSIÓ GENER 2019 (9.2.14)

 

Les millores incloses en aquesta nova versió són les següents:

  • S’han inclòs els nous límits de cotització per a l’any 2019, en l’aplicació PAT2003, en les dades econòmiques del treballador.