APLICACIÓ PAT2003

Programa d’ajuda per a l’emplenament de comunicats d’accident laboral i la seva tramitació a Delt@ o CoNT@.

VERSIÓ MARÇ 2021 (9.2.17)

 

Les millores incloses en aquesta nova versió són les següents:

 

  • Se substitueix la línia 902 per una línia sense tarifació addicional en l'aplicació PAT2003.