Treballador

Persona que es compromet a prestar, de manera personal i voluntària, uns serveis retribuïts per compte aliè i dintre de l'àmbit d'organització i direcció d'una altra persona, física o jurídica, a la qual s’anomena ocupador o empresari, sota la cobertura d'un contracte de treball. (art. 1.1 Estatut dels Treballadors).