Entitats gestores de la Seguretat Social

  1. Tresoreria General de la Seguretat Social - TGSS
  2. Institut Nacional de la Seguretat Social - INSS
  3. Institut Nacional Gestió Sanitària - INGESA
  4. Institut de Gent Gran i Serveis Socials - IMSERSO
  5. Institut Social de la Marina - ISM