Incapacitat permanent parcial

La que, sense arribar al grau de total, causi al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la professió habitual, sense impedir-li la realització de les seves tasques fonamentals. La prestació consisteix en una quantitat a un tant alçat.