Institut de Gents Gran i Serveis Socials

IMSERSO és una entitat gestora de la Seguretat Social, pertanyent al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, que gestiona les prestacions d’incapacitat i jubilació en la modalitat no contributiva, així com l’exercici de competències de persones grans, com el turisme social o viatges de vacances, i de persones en situació de dependència.