Instituto de Maiores e Servizos Sociais

IMSERSO é unha entidade xestora da Seguridade Social, pertencente ao Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, que xestiona as prestacións de invalidez e xubilación na modalidade non-contributiva, así como o exercicio de competencias de persoas maiores, como o turismo social ou viaxes de vacacións, e de persoas en situación de dependencia.