Norma

En l’àmbit de la qualitat, la seguretat i el medi ambient, entre d’altres, es tracta d’un document tècnic d’aplicació voluntària, fruit del consens, basat en els resultats de l’experiència i del desenvolupament tecnològic i aprovat per un organisme de normalització reconegut.
Les normes garanteixen uns nivells de qualitat i seguretat que permeten a qualsevol empresa posicionar-se millor en el mercat, i constitueixen una important font d’informació per als professionals de qualsevol activitat econòmica.