CEN

Comitè Europeu de Normalització. És una organització privada no lucrativa, la missió de la qual és fomentar l’economia europea en el negoci global, el benestar dels ciutadans europeus i el medi ambient. És l’organisme de normalització reconegut europeu, encarregat del desenvolupament de normes europees (normes EN – norma europea). El CEN va ser fundat el 1961. Els seus vint-i-nou membres nacionals representen vint-i-cinc estats membres de la UE, tres països de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC) i els països candidats a la UE i a l’AELC. Més de 60.000 experts tècnics, així com federacions de negocis, consumidors i altres organitzacions socials interessades estan implicats en la xarxa del CEN, que arriba a 460 milions de persones.