Fraternidad-Muprespa y la Dirección provincial del INSS de Málaga han firmado un convenio de colaboración

Fraternidad Muprespa i la Direcció Provincial de l'INSS de Màlaga han signat un conveni de col·laboració

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa

O convenio asinado entre a Dirección provincial do INSS de Málaga e a Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Fraternidad-Muprespa consiste no acceso telemático á historia clínica dos seus asegurados, en supostos de prestacións da Seguridade Social, que requiran un control e seguimento médico por parte do INSS.

Asínase sobre a base do artigo 10.1 do RD 625/2014, do 18 de xullo, que dispón que a cooperación e a coordinación na xestión da incapacidade temporal entre o INSS, ISM, mutuas e servizos públicos de saúde das CC. AA. e o Instituto Nacional de xestión sanitaria se instrumentarán institucionalmente a través de acordos, os cales poderán ser desenvolvidos mediante convenios específicos.

O obxecto concreto deste convenio é mellorar a xestión, o control e seguimento das prestacións derivadas da incapacidade laboral, tanto temporal coma permanente, por continxencia común ou profesional.

O convenio foi asinado por Manuel Prieto García, director provincial do INSS-Málaga, verdadeiro impulsor deste tras detectar unha necesidade real de mellora na coordinación da xestión, e por Esteban Mate de Miguel, subdirector xeral de Xestión de Fraternidad-Muprespa, mutua sempre preocupada por ofrecer a mellor atención ao paciente e optimizar os recursos públicos que se lle asignan.

No acto tamén estiveron presentes Fuensanta Galán Bejarano, subdirectora provincial de Información Administrativa, Informes de Cotización e Subsidios, e a Dra. Francisca Toscano Nieblas, médica do EVI, por parte do INSS. Así como Sonia Medrano Pascual, directora territorial sur e José Manuel Crespo Figuerola, director provincial de Málaga de Fraternidad-Muprespa.