Sistema Cret@

El Sistema Cret@ (Control de Recaptació per Treballador) és un procediment telemàtic creat per la TGSS per gestionar la cotització i recaptació de quotes a la Seguretat Social amb la finalitat de substituir el Sistema RED (Remissió Electrònica de Dades).

Cret@ és un sistema de facturació, mentre que RED és un sistema d’autoloquidació.