Societat cooperativa

Societat constituïda per persones que s’associen, en règim de lliure adhesió i baixa voluntària, per a la realització d’activitats empresarials, encaminades a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques i socials, amb estructura i funcionament democràtic, conforme als principis formulats per l’aliança cooperativa internacional.
Es constitueixen mitjançant escriptura pública i una vegada inscrites en el Registre de Societats Cooperatives adquiriran personalitat jurídica pròpia.
Aquestes societats estan regulades per la Llei 27/1999 de cooperatives.