Traballador

Persoa que se compromete a prestar, de xeito persoal e voluntario, uns servizos retribuídos por conta allea e dentro do ámbito de organización e dirección doutra persoa, física ou xurídica, á que se denomina empregador ou empresario, baixo a cobertura dun contrato de traballo. (art. 1.1 Estatuto dos Traballadores).