Volumen anual presupuestario de contratos adjudicados

Volum pressupostari de contractes adjudicats

IMPORT ADJUDICAT (IVA NO INCLÒS) DESGLOSSAT PER PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ

 

EXERCICI 2021 (31-3-2021)

PROCEDIMIENTO IMPORTE ADJUDICADO %
Abierto    2.198.033,98  86,42%
Negociat sense publicitat 0 € 0%
Adjudicació directa   345.428,01 € 13,58%
Total 2.543.461,99 € 100,00%

 

EXERCICI 2020

 

PROCEDIMIENTO

IMPORT ADJUDICAT %
Obert    17.110.094,78  92,24%
Negociat sense publicitat 121.938,46 € 0,66%
Adjudicació directa   1.318.276,55 € 7,11%
Total 18.550.309,79 € 100,00%

EXERCICI 2019 

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    20.868.324,25  91,38%
Negociat sense publicitat 218.983,92 € 0,96%
Adjudicació directa    1.749.148,46 € 7,66%
Total 22.836.456,63 € 100%

 

EXERCICI 2018

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    23.232.869,82€ 87,27%
Negociat sense publicitat 1.171.257,59€ 4,40%
Adjudicació directa    2.217.611,82 8,33%
Total 26.621.739,23€ 100%

 

EXERCICI 2017

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    9.500.327,92 € 79,06%
Negociat sense publicitat 447.102,05 € 3,72%
Adjudicació directa    2.069.587,12 € 17,22%
Total 12.017.017,09 € 100%

 

EXERCICI 2016

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    23.900.757,89 € 85,88%
Negociat sense publicitat 919.766,34 € 3,30%
Adjudicació directa    3.010.917,75 € 10,82%
Total 27.831.441,98 € 100%

 

EXERCICI 2015

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    24.386.595,81 € 75,43%
Negociat sense publicitat 2.240.165,95 € 6,93%
Adjudicació directa    5.703.175,88 € 17,64%
Total 32.329.937,64 € 100%

 

EXERCICI 2014

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    23.300.143,91 € 80,29%
Negociat sense publicitat 2.213.884,24 € 7,63%
Adjudicació directa    3.504.214,68 € 12,08%
Total 29.018.242,83 € 100%

 

EXERCICI 2013

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    15.038.065,58 € 71,85%
Negociat sense publicitat 1.290.797,55 € 6,17%
Adjudicació directa    4.600.207,16 € 21,98%
Total 20.929.070,29 € 100%