Volumen anual presupuestario de contratos adjudicados

Volum pressupostari de contractes adjudicats

 

IMPORT ADJUDICAT (IVA NO INCLÒS) DESGLOSSAT PER PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ

EXERCICI 2019 (31-12-2019)

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    20.868.324,25  91,38%
Negociat sense publicitat 218.983,92 € 0,96%
Adjudicació directa    1.749.148,46 € 7,66%
Total 22.836.456,63 € 100%

EXERCICI 2019 (30-09-2019)

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    11.313.027,92 € 90,40%
Negociat sense publicitat 216.905,60 € 1,73%
Adjudicació directa    985.176,73 € 7,87%
Total 12.515.110,25 € 100%

 

EXERCICI 2019 (30-06-2019)

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    8.476.477,29 € 88,09%
Negociat sense publicitat 176.157,62 € 1,83%
Adjudicació directa    969.928,85 € 10,08%
Total 9.622.563,76 € 100%

 

EXERCICI 2019 (31-3-2019)

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    3.632.780,60 € 96,47%
Negociat sense publicitat 132.801,45 € 3,53%
Total 3.765.582,05 € 100%

 

EXERCICI 2018 (31-10-2018)

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    23.232.869,82€ 87,27%
Negociat sense publicitat 1.171.257,59€ 4,40%
Adjudicació directa    2.217.611,82 8,33%
Total 26.621.739,23€ 100%

 

EXERCICI 2017

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    9.500.327,92 € 79,06%
Negociat sense publicitat 447.102,05 € 3,72%
Adjudicació directa    2.069.587,12 € 17,22%
Total 12.017.017,09 € 100%

 

EXERCICI 2016

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    23.900.757,89 € 85,88%
Negociat sense publicitat 919.766,34 € 3,30%
Adjudicació directa    3.010.917,75 € 10,82%
Total 27.831.441,98 € 100%

 

EXERCICI 2015

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    24.386.595,81 € 75,43%
Negociat sense publicitat 2.240.165,95 € 6,93%
Adjudicació directa    5.703.175,88 € 17,64%
Total 32.329.937,64 € 100%

 

EXERCICI 2014

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    23.300.143,91 € 80,29%
Negociat sense publicitat 2.213.884,24 € 7,63%
Adjudicació directa    3.504.214,68 € 12,08%
Total 29.018.242,83 € 100%

 

EXERCICI 2013

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    15.038.065,58 € 71,85%
Negociat sense publicitat 1.290.797,55 € 6,17%
Adjudicació directa    4.600.207,16 € 21,98%
Total 20.929.070,29 € 100%