Volum pressupostari de contractes adjudicats

IMPORT ADJUDICAT (IVA NO INCLÒS) DESGLOSSAT PER PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ

EXERCICI 2024 (volum pressupostari de contractes adjudicats del 1-1-2024  a 31-03-2024)

PROCEDIMENT % sobre el importe adjudicado total % PIMES Núm. de contractes adjudicats Núm. de contractes  adjudicats a PIMES % PIMES
Obert  95,10% 50,04% 114 80 70,18%
Obert simplificat abreujat 0,46% 100,00% 2 2 100%
Contractes menors 3,50% 79,38% 80 69 86%
Contractació Emergència 0,94% 0,00% 4 0 0%
Total 100% 50,82% 200 151 75,50%

EXERCICI 2023 (volum pressupostari de contractes adjudicats del 1-1-2023  a 31-12-2023)

Import adjudicat (IVA no inclòs) desglossat per procediments de contractació i indicació de dades relatives a l'adjudicació a PIMES

 

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT % sobre el importe adjudicado total Import adjudicat a PIMES % PIMES Núm. de contractes adjudicats Núm. de contractes  adjudicats a PIMES % PIMES
Obert  62.846.490,31€ 96,18% 37.044.564,48€ 58,94% 377 240 63,66%
Obert simplificat abreujat 91.807,20€ 0,14% 58.166,48€ 63,36% 5 3 60%
Adjudicació directa (contractes menors) 2.356.834,79€ 3,61% 1.636.013,61€ 69,42% 351 288 82,05%
Contractació Emergència 48.094€ 0,07% 48.094€ 100% 1 1 100%
Total 65.343.226,30€ 100% 38.738.744,57€ 59,29% 733 531 72,44%

 

EXERCICI 2022 (1-1-2022 a 30-9-2022)

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    47.127.802,62€ 95,75%
Negociat sense publicitat 0 € 0%
Adjudicació directa   2.092.915,45 € 4,25%
Total 49.220.718,07 € 100,00%

 

EXERCICI 2022 (1-1-2022 a 30-9-2022)

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    47.127.802,62€ 95,75%
Negociat sense publicitat 0 € 0%
Adjudicació directa   2.092.915,45 € 4,25%
Total 49.220.718,07 € 100,00%

 

EXERCICI 2021

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert   19.896.276,12 € 94,51%
Negociat sense publicitat 0 € 0%
Adjudicació directa   1.155.619,64 € 5,49%
Total 21.051.895,76 € 100,00%

 

EXERCICI 2020

 

PROCEDIMENT

IMPORT ADJUDICAT %
Obert    17.110.094,78  92,24%
Negociat sense publicitat 121.938,46 € 0,66%
Adjudicació directa   1.318.276,55 € 7,11%
Total 18.550.309,79 € 100,00%

 

EXERCICI 2019

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    20.868.324,25  91,38%
Negociat sense publicitat 218.983,92 € 0,96%
Adjudicació directa    1.749.148,46 € 7,66%
Total 22.836.456,63 € 100%

 

EXERCICI 2018

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    23.232.869,82€ 87,27%
Negociat sense publicitat 1.171.257,59€ 4,40%
Adjudicació directa    2.217.611,82 8,33%
Total 26.621.739,23€ 100%

 

EXERCICI 2017

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    9.500.327,92 € 79,06%
Negociat sense publicitat 447.102,05 € 3,72%
Adjudicació directa    2.069.587,12 € 17,22%
Total 12.017.017,09 € 100%

 

EXERCICI 2016

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    23.900.757,89 € 85,88%
Negociat sense publicitat 919.766,34 € 3,30%
Adjudicació directa    3.010.917,75 € 10,82%
Total 27.831.441,98 € 100%

 

EXERCICI 2015

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    24.386.595,81 € 75,43%
Negociat sense publicitat 2.240.165,95 € 6,93%
Adjudicació directa    5.703.175,88 € 17,64%
Total 32.329.937,64 € 100%

 

EXERCICI 2014

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    23.300.143,91 € 80,29%
Negociat sense publicitat 2.213.884,24 € 7,63%
Adjudicació directa    3.504.214,68 € 12,08%
Total 29.018.242,83 € 100%

 

 

EXERCICI 2013

PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICAT %
Obert    15.038.065,58 € 71,85%
Negociat sense publicitat 1.290.797,55 € 6,17%
Adjudicació directa    4.600.207,16 € 21,98%
Total 20.929.070,29 € 100%
¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: -1

You voted ‘up’