Volume orzamentario de contratos adxudicados

IMPORTE ADXUDICADO (IVE NON INCLUÍDO) ANALIZADO POR PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN

 

 EXERCICIO 2022 (1-1-2022 a 30-9-2022)

PROCEDEMENTO IMPORTE ADXUDICADO %
Aberto 47.127.802,62 € 95,75%
Negociado sen Publicidade 0 € 0%
Adxudicación directa  2.092.915,45€ 4,25%
Total 49.220.718,07 € 100,00%

 

EXERCICIO 2021

PROCEDEMENTO IMPORTE ADXUDICADO %
Aberto 19.896.276,12 € 94,51%
Negociado sen Publicidade 0 € 0%
Adxudicación directa  1.155.619,64 € 5,49%
Total 21.051.895,76 € 100,00%

 

EXERCICIO 2020 

PROCEDEMENTO IMPORTE ADXUDICADO %
Aberto    17.110.094,78 € 92,24%
Negociado sen Publicidade 121.938,46 € 0,66%
Adxudicación directa 1.318.276,55 € 7,11%
Total 18.550.309,79 € 100%

 

EXERCICIO 2019

PROCEDEMENTO IMPORTE ADXUDICADO %
Aberto    20.868.324,25 € 91,38%
Negociado sen Publicidade 218.983,92 € 0,96%
Adxudicación directa 1.749.148,46 € 7,66%
Total 22.836.456,63 € 100%
     

 

EXERCICIO 2018

PROCEDEMENTO IMPORTE ADXUDICADO %
Aberto    23.232.869,82€ 87,27%   
Negociado sen Publicidade 1.171.257,59€ 4,40%
Adxudicación directa 2.217.611,82€ 8,33%
Total 26.621.739,23€  

 

 

EXERCICIO 2017

PROCEDEMENTO IMPORTE ADXUDICADO %
Aberto    9.500.327,92 € 79,06%   
Negociado sen Publicidade 447.102,05 € 3,72%
Adxudicación directa 2.069.587,12 € 17,22%
Total 12.017.017,09 €  

 

EXERCICIO 2016

PROCEDEMENTO IMPORTE ADXUDICADO %
Aberto    23.900.757,89 € 85,88% 
Negociado sen Publicidade 919.766,34 € 3,30%
Adxudicación directa 3.010.917,75 € 10,82%
Total 27.831.441,98 €  

 

EXERCICIO 2015

PROCEDEMENTO IMPORTE ADXUDICADO %
Aberto    24.386.595,81 € 75,43%   
Negociado sen Publicidade 2.240.165,95 € 6,93%
Adxudicación directa 5.703.175,88 € 17,64%
Total 32.329.937,64 €  

 

EXERCICIO 2014

PROCEDEMENTO IMPORTE ADXUDICADO %
Aberto    23.300.143,91 €    80,29%   
Negociado sen Publicidade 2.213.884,24 € 7,63%
Adxudicación directa 3.504.214,68 € 12,08%
Total 29.018.242,83 €  

 

EXERCICIO 2013

PROCEDEMENTO IMPORTE ADXUDICADO %
Aberto    15.038.065,58 € 71,85%   
Negociado sen Publicidade 1.290.797,55 € 6,17%
Adxudicación directa   4.600.207,16 € 21,98%
Total 20.929.070,29 €