Haurdunaldiko arriskuengatiko eta edoskitze naturalarengatiko prestazioa

Zer da?

Haurdunaldian eta edoskitze naturalean kontingentzia profesionaletatik eratorritako prestaziotzat joko da.

Prestazio ekonomiko horren helburua da langilearen kontratua haurdunaldiko arriskuen ondorioz eteten denean gertatzen den diru-sarrera falta estaltzea, baldin eta, lana edo jarduera langilearen egoerara egokitzen den beste batekin ordeztea teknikoki edo objektiboki ezinezkoa bada, edo, arrazoi justifikatuengatik, ezin bazaio halakorik eskatu.

Prestazio hau Gizarte Segurantzaren sistemako araubide guztien babes ekintzaren barruan dago, eta aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikorako aurreikusitako zehaztapen eta baldintzetan emango da.

Nola izapidetzen da?

 • Langileak haurdun dagoela jakinarazi behar dio enpresari. Lehenago, txosten mediko bat eskatuko dio Osasun Zerbitzu Publikoari (ginekologoa edo familia-medikua), non haurdunaldi-egoera eta erditzeko aurreikusitako data adieraziko diren.
 • Enpresari haurdun dagoela jakinarazi ondoren, lanpostuak langilearen egoera berrirako arriskuren bat badakar, enpresak beharrezkoak diren prebentzio neurriak hartu beharko ditu, edo, hala badagokio, lanpostuz aldatu beharko du.
 • Ezinezkoa denean, edo, egokituta ere, lanpostuaren baldintzek langilearen osasunean eragiten dutenean, langileak arriskuaren mediku-ziurtagiria eskatu beharko dio Mutualitateari.

Haurdun dagoen langilea gure zentroetara behar baino gehiagotan etor ez dadin, telefono bidez aurretiko hitzordua eskatu beharko du Mutualitatera etorri aurretik, eta honako dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu:

 1. Haurdunaldiko arriskuengatiko prestazioa jasotzeko eskaeraren inprimakia.
 2. NANaren fotokopia (bi aldeetatik).
 3. Dagozkion xedeetarako PFEZ inprimakia (Zerga Agentziaren 145. eredua).
 4. Haurdunaldia egiaztatzen duen eta erditzeko aurreikusitako data zehazten duen Osasun Zerbitzu Publikoaren txosten medikoa [1]
 5. Arrisku egoeraren enpresa-adierazpena.
 6. Lanpostuaren ebaluazioa (“martxoaren 6ko 295/2009 EDren bigarren xedapen gehigarria eta Laneko Arriskuen Prebentziorako Legearen 16.2 artikulua”).
 • Aurretiko hitzorduaren egunean eta orduan, langileak kontsulta izango du Mutualitateko mediku batekin. Hark mediku-ziurtagiria igorriko du, arrisku egoera dagoela edo ez dagoela adieraziz, betiere arestian aipatutako dokumentuak aurkeztu baditu.
 • Mutualitateko medikuak haurdunaldirako arriskuren bat dagoela uste badu, une horretatik aurrera enpresak lan kontratua eten ahal izango du, eta langileak haurdunaldiko arriskuengatiko prestazioak eskatu ahal izango ditu, honako dokumentazio gehigarri hau eta kotizazio oinarrien enpresaren ziurtagiria entregatuta.
 • Dokumentazioa jaso ondoren, eta prestazioa eskuratzeko baldintzak betetzen baditu, Mutualitateak ebazpen bat igorriko du, haurdunaldiko arriskuengatiko prestazioa emanez, eta hileroko ordainketari hasiera emango dio, hori deuseztatzeko legezko arrazoirik sortu ezean. Dokumentazio hori Fraternidad-Muprespa mutualitatearen edozein zentrotan aurkez daiteke.

[1] Osasun Zerbitzu Publikoaren txosten medikoa ez bada Mutualitatearen eredu ofizialari jarraiki egiten, haurdunaldiari egotz dakiokeen arazorik ez dagoela edo egon ez dela egiaztatzen duten txosten mediko eta segimendu ginekologiko guztiak aurkeztu beharko dira.

Zenbatekoa eta iraupena

Oinarri arautzailearen %100eko subsidioa da. Haurdunaldiaren arriskuaren kasuan, lan-kontratua eteten den egunetik amatasunaren aurreko egunera arte iraungo du. Edoskitze naturalaren prestazioaren kasuan, prestazioa iraungi egingo da haurrak bederatzi hilabete betetzen dituenean edo ama bere lanpostura edo bere egoerarekin bateragarria den beste batera itzultzen denean.

Izapideak egiteko inprimakiak

¿Erabilgarria izan al zaizu eduki hau?
(reset)
¡Mila esker zure botoagatik!

Puntuak: 10